Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat og diverse afgifter til Kerteminde Kommune.

Fastfrysning af grundskylden
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2017 besluttet at fastfryse grundskylden for år 2017 - for både ejerboliger og erhvervsejendomme. 
Link til lovgrundlag for LOV nr. 227.  

Fastfrysningen sker ved regulering af 2. rate 2017, som forfalder til betaling 3. juli 2017.

Ejere af de omfattede ejendomme vil primo juni 2017 modtage en ny ejendomsskattebillet. 

Er betaling af ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice fremsendes separat girokort til 2. rate 2017.

Ejendomsejere, der er bevilget fritagelse for digital post får tilsendt ejendomsskattebilletten på papir. Ejendomsskattebilletten sendes direkte fra KMD og afleveres til Post Nord den 31/5-2017.

På ejendomsskattebilletten opkræves der grundskyld, skorstensfejning, rottebekæmpelse.
Visse områder/ejendomme opkræves desuden leje, jordstyringsgebyr, dækningsafgift m.m.

Har du handlet ejendom i 2017 – se nærmere under
”Oplysninger om ejendomsskattebilletten
”.

 

Betaling af ejendomsskatten

Sådan udregnes ejendomsskatten

Oplysninger om ejendomsskattebilletten