Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat og diverse afgifter til Kerteminde Kommune.

Ejendomsskattebilletten vil som udgangspunkt blive leveret i uge 48 (2016) som digital post til alle ejendomsejere

Er du ikke tilmeldt BS (betalingsservice) vil der sammen med den elektroniske ejendomsskattebillet være vedhæftet girokort til brug for indbetaling af 1. rate.
Girokort til brug for betaling af 2. rate udsendes i juni måned 2017.

Ejendomsejere, der er bevilget fritagelse for digital post får tilsendt ejendomsskattebilletten på papir. Ejendomsskattebilletten sendes direkte fra KMD og forventes at være udsendt primo december 2016.

Har du handlet ejendom i 2016 – se nærmere under
”Oplysninger om ejendomsskattebilletten
”.

Betaling af ejendomsskatten

Sådan udregnes ejendomsskatten

Oplysninger om ejendomsskattebilletten