Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat og diverse afgifter til Kerteminde Kommune.

Midlertidig indefrysningsordning af grundskyld 2018 - 2020 - gælder ikke for erhvervsejendomme.

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Ejendomsejere, der er bevilget fritagelse for digital post får tilsendt ejendomsskattebilletten på papir.

På ejendomsskattebilletten opkræves der grundskyld, skorstensfejning, rottebekæmpelse.
Visse områder/ejendomme opkræves desuden leje, jordstyringsgebyr, dækningsafgift m.m.

Har du handlet ejendom – se nærmere under
”Oplysninger om ejendomsskattebilletten
”.