Social- og Sundhedsudvalget har sendt vedlagte kvalitetsstandard for merudgifter efter Servicelovens § 100 i høring med høringsfrist 28.10.2016 til dkl@kerteminde.dk

Kvalitetsstandard Merudgifter efter Servicelovens § 100