Denne side opdateres løbende med de nyeste historier øverst. 

Klik her hvis du har brug for den samlede liste over træffetider m.m. 

Lempelser for besøg på plejecentre, aflastningspladser og Rehabiliteringscenter

Opdateret 1. juli 2020 kl. 12.30

Fra torsdag den 2. juli bliver der åbnet endnu mere op for besøg på plejecentre og midlertidige pladser.

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at åbne endnu mere op for besøg på ude- og indendørs arealerne på plejecentre og midlertidige pladser. Det betyder, at det igen fra torsdag 2. juli er muligt for beboerne at få besøg i deres boliger.

Det vil dog fortsat være nødvendigt, at tage hensyn til risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Besøgende skal derfor følge nedenstående retningslinjer:

 • Besøgende skal bruge plejehjemmets hovedindgang
 • Besøg foregår som udgangspunkt i beboerens egen bolig
 • Besøg skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning
  • Retningslinjerne om 2 meters afstand skal følges, dvs. ingen fysisk kontakt
  • Vask hænder før og efter besøget
  • Host eller nys i ærmet
  • Undgå at røre ved ting under dit besøg
 • Besøgende skal registrere sig af hensyn til muligheden for smitteopsporing
 • Besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.
 • Kontaktflader i beboernes bolig skal rengøres efter besøg

Det er muligt undtagelsesvist at fastsætte midlertidige lokale besøgsrestriktioner på plejehjem i tilfælde af lokale smitteudbrud. Det kan ske, hvis der er konkret viden eller mistanke om smitte på et plejehjem, hvis der vurderes at være øget risiko for smitte eller hvis antallet af smittede personer i en kommune er højt.

Læs gerne vejledning til pårørende (klik her) inden dit besøg

 

Status på COVID19 situationen i Kerteminde Kommune

Opdateret 26. juni 2020 kl. 12.30

Nu er sommeren for alvor i gang med at tage sit indtog i Kerteminde Kommune. Det er dejligt, at vejret er med os og vi kan nyde det at være ude. Det kan føles fortjent efter en lang periode med isolation og afstand som følge af Coronakrisen. I Kerteminde Kommune har vi været gode til at tage de fornødne forholdsregler og det viser sig ved et meget lavt antal registrerede smittede og det er vi glade for.

Vi arbejder fortsat med at sikre en tryg og forsvarlig hverdag for alle borgere i kommunen og det gør vi ved at holde et skarpt øje med de retningslinjer der kommer fra styrelserne og have et tæt samarbejde mellem vores afdelinger og vores hygiejneorganisation. På den måde sikrer vi, at vi har den fornødne viden, rådgivning og lagerbeholdning, så vi kan efterleve de krav der er på et nationalt plan.

Vores medarbejdere har arbejdet rigtig hårdt for at tilpasse sig den nye hverdag og været kreative for at finde løsninger der overholder de standarder der er udstedt. Det har resulteret i en lang række gode initiativer, som vi nu tager med som erfaringer der kan bruges fremadrettet til at bidrage til de indsatser vi laver.

 

Derfor ser vi ind i en sommer og et efterår hvor vi forventer en stabil drift.

På skoleområdet arbejdes der ud fra et skema, som normaliserer skoledagen for eleverne. Dog er der fortsat en række hensyn til hygiejne og sundhed, som fortsætter som en del af hverdagen på skolerne

 

På vores dagstilbud er der en normal drift og et øget rengøringsniveau der sikrer trygge og forsvarlige rammer for de mindste.

 

Socialområdet er tæt på normal drift. Det generelle besøgsforbud for botilbud er ophævet fra den 24. juni 2020. Det betyder at besøg som udgangspunkt, kan ske som normalt og at der i udgangspunktet ikke længere er særlige restriktioner for afviklingen af besøg. Selvom muligheden for besøg på denne måde normaliseres, er det dog fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne. Social- og indenrigsministeriet har derfor indført regler, der giver ledelsen på botilbuddene mulighed for lokalt at begrænse besøgendes adgang til bostederne.

 

Plejeområdet er der normal drift og der er åbent for besøgende, hvor det stadig forudsætter selvfølgelig at alle hygiejneanbefalinger overholdes i forbindelse med besøg. Det er det enkelte plejecenter der håndterer det enkelte besøg og vi opfordrer til at man udviser hensyn overfor hinanden.

 

Idrætshallerne i Kerteminde Kommune åbner op efter sommerferien. Her vil foreninger hjælpe til og sikre, at hygiejne og rengøringsniveauet fortsat holdes på et højt niveau imens aktiviteteren stiger.

 

Vi er derfor tæt på, at være tilbage på det niveau vi havde før Coronakrisen indtræf i Danmark. MEN vi holder fortsat et skarpt fokus på situationen i Danmark, for der skal ikke meget til før vi kan bliver tvunget til at lukke ned igen. Det håber vi ikke sker og derfor opfordrer vi jer alle til at nyder den danske sommer, men følg de retningslinjer der er opsat rundt om i landet. Det er den måde vi kan hjælpe hinanden og passe på hinanden! 

 

Påbud til kommunen om fortsatte besøgsrestriktioner på plejecentre, rehabiliteringscenter og botilbud

Opdateret 12. juni 2020 kl. 16.50

Der er stadig en lang række restriktioner i forhold til besøg på plejecentre, rehabiliteringscenteret og botilbud. Det blev kraftigt understreget med et påbud til kommunalbestyrelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag den 11. juni

I forbindelse med den gradvise genåbning for besøgende på landets plejecentre og botilbud har Social- og Indenrigsministeriet den 13. maj 2020 og Sundheds- og Ældreministeriet den 10.juni 2020 lempet på de besøgsrestriktioner, der fortsat er gældende på de kommunale og private botilbud, plejecentre. rehabiliteringspladser og aflastningspladser jævnfør påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed til alle landets kommuner onsdag den 11. juni..

 

Følgende besøgsrestriktioner er gældende for plejecentre og rehabiliteringscenteret:

1) Besøg skal altovervejende foregå på udendørs arealer,

2) Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, med mindre

 • besøget sker i en kritisk situation, dvs. ved kritisk syge eller døende beboere mv. eller 
 • hvis beboerens helbredsmæssige tilstand ikke tillader det eller besøget, som følge af de fysiske rammer, ikke kan foregå udendørs. Beboeren skal selv udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan komme på besøg i beboerens personlige bolig.

Beslutningen om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan aflægges besøg, træffes af stedets ledelse. Ledelsen skal sikre, at besøget kan gennemføres på forsvarlig vis og efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Læs orienteringsbrev til pårørende til beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter pr. 12. juni 2020

Følgende besøgsrestriktioner er gældende for bosteder:

1) Besøg skal altovervejende foregå på udendørs arealer,

2) Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, med mindre

 • besøget sker i en kritisk situation, dvs. ved kritisk syge eller døende beboere mv. eller 
 • hvis ledelsen efter en konkret vurdering beslutter, at besøg af de faste 1-2 besøgspersoner kan ske indendørs i beboerens bolig. Dette forudsætter at borgeren har egen indgang fra udearealer, at sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes samt at borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Beslutningen om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan aflægges besøg, træffes af stedets ledelse. Ledelsen skal sikre, at besøget kan gennemføres på forsvarlig vis og efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

For besøg indendørs og i kritiske situationer gælder andre retningslinjer

 

Beskæftigelsesindsatsen

Opdateret 2. juni 2020 kl. 13.25

 

Fra onsdag 27. maj 2020 åbnede store dele af beskæftigelsesindsatsen igen. Under Coronakrisen har kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende været suspenderet. Dette genindføres pr. 27/5-2020. Jobcentret kan igen sanktionere ledige, der ikke står til rådighed for job eller uddannelse. 

Vi står fuldt til rådighed for borgere og virksomheder, men for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fortsat passe godt på hinanden, kan man ikke møde i Jobcentret uden en forudgående aftale. Du kan møde op for at melde dig ledig på Kerteminde Rådhus. Du er altid velkommen til at kontakte os for en aftale på telefon 6515 1000. Du kan også kontakte din sagsbehandler direkte.

 

Hvis du vil se ældre beskeder omkring COVID19 situationen i Kerteminde Kommune kan du klikke her