Vi har samlet en række oplysninger om, hvordan du skal søge en tilladelse til dit planlagte byggeri og hvad du i den forbindelse skal være opmærksom på.

Som udgangspunkt kræver al bebyggelse med tag over en byggetilladelse. Der er dog forskellige undtagelser som er beskrevet i Bygningsreglementet.

Når du søger byggetilladelse eller miljøgodkendelse på nettet, får du:

  • Hurtigt overblik
  • Digital byggemappe
  • Opdatering via SMS eller e-mail
  • Genkendelighed
  • Viden om gældende lokalplaner, byplanvedtægter, samt gældende regler

Du skal søge via hjemmesiden www.bygogmiljø.dk hvor du logger på med din NemId.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din byggeansøgning. Du kan søge om eller anmelde alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom.

Ønsker du at sende en forespørgelse til Team Byggesag, kan du gøre dette til vores mailadresse plan-byg@kerteminde.dk

Du skal være opmærksom på, at forespørgelser kun skal omfatte overordnede spørgsmål, da henvendelser som kræver egentlig sagsbehandling, vil blive henvist til ansøgning via Byg og Miljø.

Når byggeansøgningen er udfyldt på www.bygogmiljø.dk med oplysninger om adresse, evt. matrikelnummer, samt fuldmagt fra dig som ejer af ejendommen, hvis det fx er din håndværker der søger om byggetilladelse, skal du vedhæfte tegninger som viser dit byggeri.

  • En situationsplan over de eksisterende forhold. Dvs. en tegning over grunden der viser samtlige bygningers placering på grunden, incl. det ansøgte byggeri, herunder afstande til skel mod naboer og veje/stier. Evt. afstand mellem bygninger på grunden.

Hvis du bygger på skrånende terræn, skal de nuværende terrænkoter også fremgå.

  • Plan- og facadetegninger. Facadetegninger er en opstalt set fra siden af alle bygningens sider.
  • Alle tegninger skal være i fast målestoksforhold og med angivelse af udvendige mål, herunder facadehøjde målt fra naturligt terræn (evt. fastlagt niveauplan) til ydervæggens udvendige skæring med overkant tagflade.
  • En beskrivelse af de materialer du vil bruge (det kan du også skrive på tegningen).

Du kan med fordel bruge Byg og Miljø, som udarbejder en tjekliste over de ting du skal sende.

Listen er målrettet det projekt du gerne vil i gang med. Se link til www.bygogmiljø.dk

Ønsker du at søge om byggeri som ikke kan holdes inden for byggeretten, er der en række yderligere oplysninger som du skal huske at angive på tegningerne.
Disse oplysninger skal bruges, når kommunen sender din ansøgning i høring hos din nabo.

Det kan være en god idé, at drøfte sine byggeplaner med naboerne, hvis de kan blive berørt af byggeriet.

For mindre bygninger  som fx garager, carport, udhuse og overdækninger kan du altid sende dine tegninger på ternet papir. Det vigtigste er, at tegningen er målfast og at der er udvendige mål som beskrevet.

Når du tegninger på ternet papir, kan du fx tegne i målestoksforhold 1:50. Her svarer 4 tern i forlængelse af hinden til 1 meter. Se under Hvad skal du vedhæfte din ansøgning?

Nyttige links:

test