Folketinget vedtog i 2009 en række ændringer af loven om almene boliger, som blandt andet vedrører styringen af den almene boligsektor. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2010.

De vedtagne lovændringer betyder blandt andet, at styringen af det almene byggeri, i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Herunder, at boligorganisationerne skal udarbejde en årlig styringsrapport, som efterfølgende skal danne grundlag for en styringsdialog med kommunen.

Hensigten er at skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne således, at de i fællesskab har mulighed for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer.

I den forbindelse blev der afholdt fælles dialogmøde mandag den 22. november 2010, og indbydelsen og programmet kan læses her

Formålet med mødet var at drøfte, hvorledes arbejdet med styringsreformen, herunder tilrettelæggelse af styringsdialogen, kan organiseres i Kerteminde Kommune. Referatet fra mødet kan læses her.

Ifølge referatet var næste fælles dialogmøde planlagt til den 19. maj 2011, men dette blev efterfølgende udskudt til den 20. oktober 2011, kl. 15-17, på Kerteminde Rådhus, Byrådssalen.

Referat fra  den 20. oktober 2011 kan læses her.

Referat fra  den 4. oktober 2012 kan læses her.

Referat fra  den 2. oktober 2013 kan læses her.

Referat fra den 21. oktober 2014 kan læse her.

Referat fra 25. november 2015 kan læses her.

 

Indbydelse og program

Referatet fra mødet 22.11.2010

Referat fra den 20. oktober 2011

Referat fra den 4. oktober 2012

Referat fra den 2. oktober 2013

Referat fra den 21. oktober 2014

Referat fra 25. november 2015