Folketinget vedtog i 2009 en række ændringer af loven om almene boliger, som blandt andet vedrører styringen af den almene boligsektor. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2010.

De vedtagne lovændringer betyder blandt andet, at styringen af det almene byggeri, i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Herunder, at boligorganisationerne skal udarbejde en årlig styringsrapport, som efterfølgende skal danne grundlag for en styringsdialog med kommunen.

Hensigten er at skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne således, at de i fællesskab har mulighed for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer.

Herunder kan du finde en oversigt over de enkelte boligforeninger med henvisning til deres hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde godkendte vedtægter m.m.

I de blå bjælker nederst på siden, kan du finde referat fra de møder, der har været afholdt med boligforeningerne.

Referat fra dialogmøde med Grønløkken 4. oktober 2018

Referat fra dialogmøde med Kerteminde-Munkebo Boligselskab 2. oktober 2018

Referat fra dialogmøde med Kerteminde-Munkebo Boligselskab 2017

Referat fra dialogmøde med Grønløkken 2017

Referat fra dialogmøde med FAB 2017

Referat fra den 6. april 2017

Referat fra 25. november 2015

Referat fra den 21. oktober 2014

Referat fra den 2. oktober 2013

Referat fra den 4. oktober 2012

Referat fra den 20. oktober 2011

Referat fra 22. november 2010

Indbydelse og program 2010