Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer og i medfør af lov om almene boliger m.v. forpligtet til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed.

Hensigten er at skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne således, at de i fællesskab har mulighed for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer.

Herunder kan du finde en oversigt over de enkelte boligforeninger med henvisning til deres hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde godkendte vedtægter m.m.

I de blå bjælker nederst på siden, kan du finde referat fra de møder, der har været afholdt med boligforeningerne.