Kommunen tilbyder Socialtandpleje til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110. Det er en forudsætning at borgeren ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Praksistandplejen, samt at borgeren har et aktuelt tandbehandlingsbehov.

Tilbuddet er vederlagsfrit. Ansøgning foregår ved henvendelse til socialpsykiatrien på sum@kerteminde.dk