Omsorgstandpleje

Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til personer over 18 år, der er tilmeldt folkeregistret, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, jf.§ 10, stk.1, i bekendtgørelse om tandpleje, er fra den 1. januar 2020 fastsat til 540 kr.
Beløbet pristalsreguleres årligt.
Udgifter til transport dækkes ikke.

Nedenstående information om omsorgstandpleje beskriver, hvorledes ansøgning foregår.
Henvendelse ved spørgsmål til nedenstående kontaktperson.

Specialtandpleje

Kommunen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje) til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.
Behandlingen foregår på specielt indrettede klinikker i Odense.
Ansøgning foregår ved henvendelse til overtandlæge Sonia Ghiyasvand.

Der er en egenbetaling for personer over 18 år. 
Egenbetaling for deltagere i specialtandplejen, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, er fra 1. januar 2020 fastsat til max.2.010 kr.
Beløbet pristalsreguleres årligt.