Børn og unge har mulighed for frit at vælge mellem privat og kommunal tandpleje. Her foregår din børne- og ungetandpleje på en privat tandklinik efter dit eget valg, og du kan modtage tilskud fra Kerteminde Kommune:

  • For børn mellem 0 og 15 år er der en egenbetaling på 35 %. 
  • Det kommunale tilskud er på 65 %.
  • For unge på 16 og 17 år er det kommunale tilskud på 100 %.

 

Når det gælder særligt kostbare ydelser, som f.eks. tandregulering, skal du altid sørge for at ansøge og få en forhåndsgodkendelse fra Tandreguleringscenter Fyn, inden du sætter behandlingen i gang. Tandreguleringscenter Fyn har i visse tilfælde pligt til at sammenholde prisen fra den private tandlæge med den laveste dokumenterbare pris og ud fra de gældende procentsatser yde tilskud ud fra denne pris. Er din private leverandør dyrere end denne, skal du selv betale merprisen.

Når der vælges privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. både almentandpleje og tandregulering.

Det er et krav, at Kerteminde Tandpleje kontaktes først, så der kan laves en kontrakt med den private tandlæge, før et skifte kan finde sted. En sådan kontrakt gælder som minimum 1 år.

Der betales ikke for behandlinger hos privat tandlæge, hvis der ikke foreligger en aftale.

Den private tandlæge skal følge den kommunale tandplejes standarder for indkaldelse og behandling. Dette gælder også for evt. tandregulering, der skal være godkendt af Tandreguleringscenter Fyn, inden behandlingen påbegyndes.

Påbegyndte behandlinger skal være afsluttet før et skifte kan finde sted.

Ved større behandlinger som der ikke er overenskomst med, mellem KL og TF (BUT) skal den private tandlæge fremsende en ansøgning til Kerteminde Tandpleje til godkendelse.