Børn og unge har mulighed for frit at vælge mellem privat og kommunal tandpleje.

Afhængig af alder kan dette medføre egenbetaling.

  • Når barnet er under 16 år, er det med en egenbetaling på 35%. Det gælder det samlede tandplejetilbud også tandregulering. De 65% betales af Kerteminde Tandpleje.
  • Når den unge er mellem 16 og 17 år. Her er ingen egenbetaling.

 

Det er et krav, at Kerteminde Tandpleje kontaktes først, så der kan laves en kontrakt med den private tandlæge, før et skifte kan finde sted. En sådan kontrakt gælder som minimum 1 år.

Der betales ikke for behandlinger hos privat tandlæge, hvis der ikke foreligger en aftale.

Den private tandlæge skal følge den kommunale tandplejes standarder for indkaldelse og behandling.

Dette gælder også for evt. tandregulering, der skal være godkendt af Tandreguleringscenter Fyn, inden behandlingen påbegyndes.

Påbegyndte behandlinger skal være afsluttet før et skifte kan finde sted.

Ved større behandlinger som der ikke er overenskomst med mellem KL og TF (BUT) skal den private tandlæge fremsende en ansøgning til Kerteminde Tandpleje til godkendelse.