Alle kan få brug for akut behandling hvis man f.eks. slår tænderne eller slår dem helt ud.

Kontakt tandklinikken med det samme hvis

  • der er slået en blivende tand ud. Det er meget vigtigt, at den blivende tand, som slået ud, sættes på plads hurtigst muligt af tandlægen - derfor kontakt klinikken straks (eller nærmeste tandlæge eller skadestue). Medbringe hele tænder samt stumper, som er slået ud og hold dem fugtige (f.eks. i et glad mælk/saltvand eller i munden)
  • en eller flere tænder er slået meget løse
  • der er slået et meget stor stykke af tanden (medbring det stykke tand, der er slået af, husk at holde det fugtigt)
  • tænderne har flyttet sig
  • der er meget store sår

 

Kerteminde Tandpleje
Borgmester Hansensvej 6
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 19 13

I weekender og på helligdage og på lør-, søn-, og helligdage kan du søge hjælp hos Tandlægevagten.
Tlf. 65 41 45 51
Åbningstid mellem kl. 9-12
Regionstandplejen
Heden 7, 3. sal
5000 Odense C

Alternativt kan de søge hjælp hos en privatpraktiserende tandlæge.

Førstehjælp til tandskader