Alle kan få brug for akut behandling hvis man f.eks. slår tænderne eller slår dem helt ud.

Kontakt tandklinikken med det samme hvis

  • Der er slået en blivende tand ud. Det er meget vigtigt, at den blivende tand, som slået ud, sættes på plads hurtigst muligt af tandlægen - derfor kontakt klinikken straks (eller nærmeste tandlæge eller skadestue). Medbringe hele tænder samt stumper, som er slået ud og hold dem fugtige (f.eks. i et glad mælk/saltvand eller i munden)
  • En eller flere tænder er slået meget løse
  • Der er slået et meget stor stykke af tanden (medbring det stykke tand, der er slået af, husk at holde det fugtigt)
  • Tænderne har flyttet sig
  • Der er meget store sår

Tandlægevagten
I weekender og på helligdage og på lør-, søn-, og helligdage kan du søge hjælp hos Tandlægevagten Fyn ved behov for akut behandling i forbindelse med tandpine, mindre skader på dine tænder og tabte fyldninger.

Den regionale tandpleje
Heden 7, 3. sal
5000 Odense C
Tlf. 65 41 45 51
Åbningstid mellem kl. 9-12
Alternativt kan du søge hjælp hos en privatpraktiserende tandlæge.

Tandskadevagten
Får du en akut tandskade i forbindelse med en ulykke kan du kontakte Tandskadevagten. 

Tlf. 70 11 07 07

Behandlingen vil efter aftale foregå på skadestuen i Odense. Mindre tandskader og tandpine behandles i Tandlægevagten.

Førstehjælp til tandskader