Sundhedsplejen i Kerteminde Kommune har ud fra Holbæk-metoden etableret et tilbud til børn og unge med overvægt.

Holbæk metoden

Overlæge i pædiatri Jens-Christian Holm har udviklet denne metode på Holbæk Sygehus. Behandlingen er enkel og effektfuld. Der laves en skræddersyet plan til hver enkelt barn og familie med 15-20 punkter, som familien skal anvende hjemme. Planen udarbejdes på baggrund af samarbejde med barn og familie.

Hvem kan deltage?

Skolesøgende børn, der har et BMI over 90% percentilen for køn og alder (spørg din læge / sundhedsplejerske) og som er motiveret for at tabe sig.

Tilbud til familien

Sundhedsplejen tilbyder støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning, hvilket på sigt vil gøre, at barnet eller den unge slanker sig, mens barnet / den unge vokser. Hvis barnet / den unge allerede er udvokset, er målet med tiden et vægttab.

Resultatet er, at barnet /den unge

  • Trives bedre socialt
  • Bliver gladere
  • Får større selvtillid

 

Derudover undgås de følge-sygdomme, som på sigt er forbundet med overvægt (fx sukkersyge, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet koleste-rol).

Behandlingen

Barnet / den unge vil blive fulgt af en sundhedsplejerske i en konsultation. Der vil blive rådgivet omkring vægtregulering, mad, spisemønster, spiseforstyrrelser samt motion. Der laves en individuel plan, og der gives hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, der står undervejs. Sundhedsplejen lægger vægt på, at behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid, at planerne er realistiske og løbende justeres.

Ved udeblivelse 2 gange uden afbud afsluttes forløbet.

Virker det på Holbæk Sygehus?

På børneafdelingen er det erfaringen, at familierne efterfølgende sætter stor pris på forandringerne, samt at 7 ud af 10 børn taber sig.

Hvad skal I gøre?

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på, at omlægge usunde vaner til hensigtsmæssige vaner. Det vigtigste er dog, at aftalte tider overholdes. Evt. afbud meldes i god tid, så et andet barn kan få glæde af tiden.

Hvordan kommer I med?

Kontakt sundhedsplejersken på dit barns skole, som vil skrive jer på en venteliste.