Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 18 år.

Formål med sundhedspleje er:

  • at være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
  • at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling