Er du ung og bosat i Kerteminde Kommune, og overvejer du og/eller din kæreste at blive forældre, så kunne babysimulator forløbet måske være noget for dig.

Med et forløb med en Babysimulator har du mulighed for at finde ud af, hvordan det er – og du kan prøve at passe en datastyret babydukke, der kræver omsorg dag og nat, nøjagtig som en rigtig baby, der skal have mad, skiftet ble, pusles og trøstes.

Målet er ikke, at skræmme dig fra at få en baby – men at give dig mulighed for at få et bedre grundlag for at overveje, om det er lige nu, du skal være forældre, eller om du måske skal udskyde babydrømmen.

Under pasningen af Babysimulatoren opdager de unge ofte, at det at være mor og forældre er anderledes, end det ser ud på reklamerne. De opdager, at det er rigtig hårdt arbejde at have et spædbarn i huset, og at der er mange af deres egne behov, som de skal tilsidesætte.

Det er derfor vigtigt, at relevante personer i den unges netværk, private som professionelle, kender til forløbet med en babysimulator. Dels for at øge netværkets forståelse for forløbet, dels for at netværkspersonerne kender deres eventuelle rolle i forløbet, samt ved behov kan yde den nødvendige støtte.

Det tætte samarbejde med det professionelle og private netværk, kan være med til at hjælpe den unge igennem forløbet og også hjælpe med at sætte nogle nye drømme og mål op.

Det helt særlige er, at konceptet indeholder pædagogiske metoder kombineret med en meget høj grad af etik. Vi lægger meget stor vægt på, at vi som professionelle skal ”træde” varsomt, så det ikke er os, der kommer til at ”bestemme”

 

Målgruppen er unge, sårbare unge og handicappede unge bosat i Kerteminde Kommune, som

  • ønsker at få en baby
  • er gravide og gerne vil vide, hvad det indebærer at være forældre
  • er gravide, men i tvivl om hvorvidt de ønsker en abort

 

Forløbet vil typisk strække sig over cirka en måned og være opdelt i fem faser.

Alle faser er væsentlige for at sikre, at den unge på værdig vis kan øge sit beslutningsgrundlag for at vælge forældreskabet til eller fra.

Fase 1: Forsamtalen
Her mødes den unge med sine professionelle – bl.a. socialrådgiver – , det private netværk samt repræsentanter fra Babysimulator Teamet. Vi drøfter formålet med forløbet, etiske spilleregler og indhold. Repræsentanterne fra Babysimulator Teamet er faste kontaktpersoner for den unge under hele forløbet.

Fase 2: Forberedelse til ”forældrerollen”
Den unge formulerer sine mål sammen med en af kontaktpersonerne fra Babysimulator Teamet. Kontaktpersonen kommer på en række hjemmebesøg hos den unge, og sammen arbejder de med faktorer, som har indflydelse på et barns trivsel og udvikling samt med hvad forældrerollen vil indebære for den unges liv.

Fase 3: Den unge passer babysimulatoren
I op til 8 hele døgn passer den unge babysimulatoren i eget hjem. Undervejs får den unge et hjemmebesøg af sundhedsplejersken fra Babysimulator Teamet. Der vil efter behov være kontakt mellem den unge og kontaktpersonerne fra Babysimulator Teamet.

Fase 4: Efterbearbejdning
Her drøfter den unge sine tanker og ønsker i forhold til at vælge et barn fra eller til sammen med kontaktpersonerne fra Babysimulator Teamet. Udgangspunktet er den unges erfaringer med pasningen af babysimulatoren, de løbende samtaler, kontaktpersonens iagttagelser samt aflæsning af babysimulatoren.

Fase 5: Opfølgning
Typisk vil der være et møde mellem den unge, kontaktpersonerne fra Babysimulator Teamet og en eller flere fra den unges professionelle og private netværk.

For yderligere oplysninger eller ønske om opstart af forløb rettes henvendelse til en af nedenstående kontaktpersoner for Babysimulator-Teamet:

Seksualvejleder:      
Stine Andersen           
tlf.  29 36 75 05     
e-mail: stn@kerteminde.dk

Sundhedsplejerske: 
Karin Margrethe Hundevad 
tlf.  29 36 29 23      
e-mail: kmhu@kerteminde.dk

Sundhedsplejerske: 
Lone Røssel               
tlf. 29 36 29 21       
e-mail: lrl@kerteminde.dk

Socialrådgiver:         
Gitte Bryld Pedersen  
tlf. 65 15 12 30       
e-mail: gbp@kerteminde.dk