Billede

 

 

Cool Kids/Chilled – gruppeforløb for børn og unge med angst eller svære bekymringer

 

Har dit barn angst eller svære bekymringer?

Så vil et Cool Kids/Chilled gruppeforløb måske være noget for jer.

Et Cool Kids/Chilled gruppeforløb er et struktureret program for børn og unge, der lider af angst eller har svære bekymringer. Forløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og målet er at lære børn, unge og forældre, dels at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd, dels at blive i stand til at håndtere angsten eller bekymringerne.

Cool Kids/Chilled er for børn i alderen 7-17 år, der lider af angst eller har svære bekymringer. Forældrene fortæller typisk, at børnene er meget bekymrede og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc.

I gruppen kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 • Generaliseret angst
 • Separationsangst
 • Social angst
 • Panikangst
 • Angstudløst tvangsadfærd
 • Enkelte fobier

Barnet skal ikke have en diagnose for at deltage, men det er en betingelse for visitering til forløbet, at angst er barnets primære udfordring.

I Cool Kids gruppen møder børn jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder, og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer. Der undervises i aldersopdelte grupper, som i udgangspunktet inddeles fra 7-12 år (Cool Kids) og fra 13-17 år (Chilled), men aldersinddelingen sker altid efter individuel vurdering. Det er vigtigt at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for at kunne støtte og coache barnet derhjemme.

 

Børn og forældre undervises i:

 • Sammenhæng mellem tanker og følelser
 • Om at måle og registrere svære følelser
 • Katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

 

Varighed:

I grupperne deltager makismalt 6 børn og deres forældre – 10 gange af ca. 2 timers varighed. I grupperne veksles der mellem undervisning og konkrete øvelser og opgaver i henholdsvis børne-/ungegruppen, forældregruppen og den samlede gruppe.

Behandlerteamet består af:

 

Christina Duch, psykolog

Christina Theil, familiebehandler

Helga Nerger Andersen, pædagogisk praksiskonsulent

Mette Bøgelund Frederiksen, socialrådgiver (stud.cand.soc)

Mette Legarth Holme, familiebehandler

Simone Lærke Hansen, socialrådgiver

Hvis du tænker at et Cool Kids/Chilled forløb vil kunne hjælpe jer og jeres barn, kan du sende en ansøgning pr. mail til: coolkids@kerteminde.dk. I mailen skal fremgå barnets navn, fødselsdato, adresse samt tlf.nr. til en forældre. I mailen bedes I ligeledes give en kort beskrivelse af barnets problematikker.

Herefter modtager I et screeningsmateriale, som I bedes udfylde og returnere. På baggrund af screeningsmaterialet inviteres I evt. til en forsamtale, hvorefter det vurderes, hvorvidt Cool Kids/Chilled gruppen er det rigtige tilbud for  jer.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive til ovenstående mailadresse.

 

Billede