Organisationer, forældre, virksomheder eller andre interessenter har mulighed for at oprette daginstitutioner i privat regi uden at være bundet af kommunernes pligt til som eneleverandør eller aftalepart i forhold til selvejende og puljeinstitutioner, at organisere dagpasning i kommunen.

Det er muligt med den nye organisationsform, der trådte i kraft 1. oktober 2005, at trække et evt. overskud fra driften ud af daginstitutionen.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til gældende lovgivning og de af kommunen fastsatte betingelser for godkendelse af daginstitutioner.

Af hensyn til at hjælpe og vejlede initiativtagere har Børn og Skoleudvalget i Kerteminde Kommune derfor vedtaget følgende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner, så private daginstitutioner bliver bygget op og drevet ud fra de bedste forudsætning.

Mølleløkkens Private Børnehus

Mølleløkken 50

5300 Kerteminde

 

Rynkeby Private Børnehus

Kirsebærhaven 3

5350 Rynkeby

 

Kerteminde Legestue (puljeordning)

Nørregade 15

5300 Kerteminde