Fra 1. januar 2019 har Kerteminde Byråd besluttet at give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart som et alternativ til at benytte en plads i dagtilbud tilskud til pasning af egne børn.

Den ansøgende forældre

  • skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne sikre udvikling af barnets/børnenes dansksproglige kompetencer.
  • må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Dette gælder også selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder fra hjemmet.
  • må ikke være omfattet af § 13 stk. 10 og § 13 f stk. 1-4, i lov om aktiv social politik
  • skal have opholdt sig i riget i 7 ud af de sidste 8 år.

Tilskuddet kan

  • gives fra det tidspunkt, hvor barnet vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud.
  • minimum vare i 8 uger og maksimalt et år. Dette vil betyde, at forældre der ønsker at passer deres børn i mere end 1 år vil skulle genansøge, inden den givende tilskudsperiodes udløb.
  • deles op mellem 2 forældre ved, at den ene forælder f.eks. passer barnet/børnene i 6 måneder, og den anden forælder passer i de resterende 6 måneder, hvis tilskudsperioden er et år. Der findes ingen krav ift. hvordan perioden tidsmæssigt opdeles mellem forældrene. Pasningsopdelingen må dog ikke overstige den maksimale tilskudsperiode på 1 år.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst.