Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til børn og forældre, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Med andre ord indgår tilsynet som et led i kommunens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Der tages afsæt i følgende pejlemærker i det pædagogiske tilsyn:

  •  Pædagogiske læreplaner
  •  Sprogvurderinger
  •  Personalets kvalifikationer
  •  Børnenes trivsel
  •  Læringsmiljøer
  •  Kommunale målsætninger