Kerteminde Kommune tilbyder en bred vifte af dagtilbud for 0-6 årige børn.

De 0-2 årige tilbydes plads enten hos en kommunal dagplejer eller i en vuggestueafdeling i et integreret dagtilbud. Børn i alderen 2 år og10 måneder til 6 år tilbydes plads i én af kommunens børnehaver eller i en børnehaveafdeling i et integreret dagtilbud.

 

Børn, unge og uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 3. september 018, at de principper, der anvises plads i dagtilbud efter, kan fraviges, indtil nye retningslinjer er vedtaget på næstkommende møde. Grunden til den politiske beslutning er, at dagtilbuddene i nogle distrikter i Kerteminde Kommune ikke har plads til de børn, der står på venteliste til dem. På politisk niveau arbejdes der på at få etableret flere pladser i de distrikter, der mangler.

For fortsat at kunne opfylde alle børns behov for en dagtilbudsplads i kommunen, er det besluttet, at principperne kan fraviges.

Principperne, der kan fraviges, er:

  • Geografisk afstand
  • Søskendegaranti
  • Pladsgaranti
  • Børn med særlige behov

 

Alle børn, der anvises en anden plads, end den ønskede, bliver stående på ventelisten.

 

Oplysninger om de enkelte dagtilbud og dagplejere kan findes på Børneintra via

http://kerteminde.inst.dk/.