Tale-hørelæreren yder sparring til dagtilbuddene i tilrettelæggelsen af sproglige læringsmiljøer. Generelt sker det i samarbejde med alle dagtilbuddenes medarbejdere. Specifikt sker det i samarbejde med dagtilbuddenes sprogpædagoger. Desuden udfører tale- og hørelæreren også talepædagogiske / logopædiske undersøgelse, der - afhængig af barnets behov - kan afsluttes med et tilbud om tale-/sprogundervisning af talepædagog eller af institutionens egne medarbejdere.

Opgaverne er:

  • Yde sparring på tilrettelæggelsen af sproglige læringsmiljøer.
  • Udrede konkrete børns tale-sproglige vanskeligheder (efter indstilling til PPR). En talepædagogisk undersøgelse kan munde ud i et tilbud om tale-/sprogundervisning af et barn i PPR regi, fulgt op med konsultativ rådgivning til dagtilbud og forældre om, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling i barnets hverdag.
  • Børn med massive tale-sproglige vanskeligheder henvises til Region Syds tilbud v. CRS (abonnementsordning).

Tale-hørelærer Lilli Smith Lorentzen, tlf. 65151244, mobil 29620589, e-mail: lms@kerteminde.dk

Tale-hørekonsulent/Audiologopæd Mette Wozniak, tlf. 65151241, mobil 23497741, e-mail: mevo@kerteminde.dk