Læsekonsulenten samarbejder med alle skoler om den generelle indsats i læsning, og yder rådgivning til ledelse og lærerteam omkring den generelle indsats. Derudover leder læsekonsulenten skolernes læsevejledernetværk.

Læsekonsulenten indgår i samarbejde med skolerne om udredning af børn, hvor der er mistanke om dyslektiske vanskeligheder (efter konkret indstilling til PPR), og yder rådgivning til barnets familie og lærerteam om implementering af kompenserende strategier i barnets undervisning, med henblik på, at barnet lærer at mestre sit læsehandicap.

Læsekonsulent Conny Noer Grønhøj, tlf. 65151247 mobil 29362908
e-mail: cng@kerteminde.dk