Familiekoordinatorens opgave er at koordinere samarbejdet mellem skole/dagtilbud og familien.

Familiekoordinatorens opgaver er:

  • Tværfaglige og sammenhængende indsats
  • Rådgive og vejlede forældre og børn.
  • Koordinere dagtilbuddet eller skolens og familiens fælles indsats.
  • Udarbejde samarbejdsaftaler