Børn- og Ungerådgivningen har tilknyttet to ergoterapeuter til at undersøge børn og unge, samt at give råd og vejledning til forældre og barnets nærmeste kontaktpersoner. Målgruppen er 0-18 årige/unge, og hovedvægten lægges på de 0-6 årige. 

Hvis der er mere omfattende adfærdmæssige, fysiske eller psykiske udfordringer, kan der tilbydes forløb efter Servicelovens § 11.7. I forløb der tilbydes efter SEL §11.7 kan dagtilbudsafdelingens fysioterapeut også inddrages.

Ergoterapeuterne og dagtilbuddets fysioterapeut tilbyder:

  • tidlig forebyggende indsats i form af konsultativ rådgivning til forældre og fagpersoner, der kan henvende sig telefonisk for råd og vejledning
  • fagpersoner kan få rådgivning på anonymiserede problemstillinger 
  • fortsat råd og vejledning, observation og undersøgelse kan ske efter indstilling til Børn og Ungerådgivningen. Indsatsen foretages med baggrund i barnets ressourcer og vanskeligheder samt familiens samlede situation
  • ved behov for et ergo- eller fysioterapeutisk behandlingsforløb efter SEL §11.7 kan dette tilbydes
  • ergoterapeutiske forløb efter SEL § 11.7 udføres af ergoterapeuter i Børn og Ungerådgivningen
  • fysioterapeutiske forløb efter SEL §11.7 udføres af dagtilbuddets fysioterapeut i klinik i kommunens dagtilbud i Langeskov
  • ved vurderet behov kan der tilbydes fortsat rådgivning efter nærmere aftale, f.eks. ved barnets overgang fra et dagtilbud til et andet, eller i overgangen fra dagtilbud til skole