Vi har alle et ansvar overfor børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Du har som borger, pligt til at kontakte de sociale myndigheder, hvis du får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år.

Der kan f.eks. være tale vold, mistrivsel, nedværdigende behandling eller, at et barn eller en ung lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Hvis du som borger får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for barnet eller den unges udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb omskæring m.v. har du i henhold til Servicelovens § 154 pligt til at underrette Kerteminde Kommune.

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, som har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Du kan udfylde og sende en underretning til Kerteminde Kommune via nedenstående mail:

underretning@kerteminde.dk

Eller benytte en formular

Hvad enten du bruger skemaet på hjemmesiden eller mailen, så sendes dine informationer ikke sikkert.

Ønsker du at sende dine informationer som sikker post, så skal du benytte www.borger.dk og logge på med din Nem-id.
 

Kvittering og anonymitet

Hvis du har skrevet dit navn og adresse, vil du modtage en kvittering for din henvendelse inden seks dage. Det er muligt at underrette anonymt, men du skal så være opmærksom på ikke at opgive dit navn eller relation til barnet i underretningsskemaet. Alle oplysninger i underretningen, vil blive tilgængelige for barnet og dets forældre. 

Din underretning bliver overdraget til en socialrådgiver, som vil undersøge nærmere. Alle underretninger bliver vurderet inden 24 timer. På grund af vores tavshedspligt, skal du ikke forvente at blive involveret mere herefter.
 

Yderligere spørgsmål

Er du i tvivl eller har andre spørgsmål, kan du også henvende dig til Børne- og Familieafdelingen, Grønvej 11, 5550 Langeskov.