Fysioterapeutstuderende

Kerteminde Kommune har kontrakt med UCL, Lillebælt om at modtage fysioterapeutstuderende i modul 7, se modulbeskrivelse nedenfor.
De studerende vil være tilknyttet et bestemt træningscenter, hvor praktikken hovedsagelig vil finde sted. Der vil dog som regel være opgaver, som geografisk tager udgangspunkt andre steder end der, hvor den studerende er tilknyttet. Det kan være i borgernes eget hjem eller på et af kommunens øvrige træningscentre.

Kontaktpersoner for de studerende vil være de fysioterapeuter, som er tilknyttet det aktuelle træningscenter.

Ergoterapeutstuderende

Der er mulighed for at følge ergoterapeuterne i teamet for træning, aktivitet og rehabilitering, som ergoterapeutstuderende. I Kerteminde Kommune er ergoterapeutstuderende tilknyttet Myndighedsafdelingen.