Du har som borger på plejecenter mulighed for at til- eller framelde sig hovedmåltider eller forplejning på op til tre daglige hovedmåltider, således at der kun betales for de måltider, du har bestilt. Du skal aktivt tage stilling til hvilke måltider du ønsker at tilmeldt og framelde – fx på grund af fast ugentlig aktivitet ude af huset.

Tilmeldingen foregår via en blanket som afleveres til personalet der hvor du bor. Alle tre hovedmåltider kan fra- eller tilvælges hovedmåltider med et varsel på to døgn.

Betalingen af kost efterreguleres som udgangspunkt 2 gange årligt ift. til- og framelding af måltider.

Kostordningen kan altid opsiges i årets løb. Opsigelse sker med 1 måneds varsel til udgangen af den følgende måned.