Der er rapporter fra:

  • Arbejdstilsyn
  • Fødevarestyrelsen
  • Kommunalt uanmeldt tilsyn
  • Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslæge)

Samlet tilsynsrapport kommunalt tilsyn på plejecentre 2016