Hvis du har behov for vedvarende pleje og ikke kan klare dig i din nuværende bolig, kan du komme i betragtning til en plejebolig.

På plejecentrene er der personale i alle døgnets timer, der sørger for den hjælp, pleje og omsorg, som du har behov for.

Der er 5 plejecentre i Kerteminde Kommune samt afd. Troelskær, som er en separat demensafdeling: