En ældrebolig er en selvstændig  lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje. Du betaler også el, vand og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. 

Boligerne er indrettet særligt til ældre og handicappede, med elevator og plads til hjælpemidler og personlig hjælp. Hjælpen i ældreboliger ydes på samme vilkår, som til andre hjemmeboende borgere i Kerteminde Kommune.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du har mulighed for at komme i betragtning til en ældrebolig, hvis

  • Du har behov for en bolig, der er særligt indrettet i forhold til dit fysiske funktionsniveau, dvs. hvor der er den nødvendige plads til hjælpemidler og plejepersonalets udførelse af hjælpen.
  • Dit behov for hjælp ikke kan dækkes ved flytning til en anden almennyttig bolig eller boligform, evt. et andet geografisk sted.
  • Det vurderes nødvendigt, at du har behov for boligskift til ældrebolig indenfor en overskuelig fremtid for, at dit samlede behov for hjælp bedre kan varetages.


Kommunen er ikke forpligtet til at finde en bolig til dig, hvis du står mellem hussalg og behov for ældrebolig og er visiteret til en ældrebolig. Der henvises i den mellemliggende periode til boligforeninger eller andre private løsninger, indtil der er plads i en kommunal ældre- og handicapvenlig bolig.

Sådan søger du om en ældrebolig

Når der opstår behov for en ældrebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes via Nem-id

Du kan kontakte Myndighedsafdelingen i Kerteminde Kommune, hvis du ikke har mulighed for at ansøge elektronisk.

Ud fra ansøgningen og en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation, udarbejder visitationen en vurdering og afgørelse.

Du skal selv ønske at flytte til en ældrebolig, og du skal selv skrive under på ansøgningen.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøgning om en ældrebolig.

Hvor finder jeg ældreboliger

Møllevej (kommunens boliger) i alt 36 lejemål

Lejlighederne er på ca. 70 m2 og er indrettet med stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Der er elevator i blokkene. Der er ikke fællesrum.

Borgmester Hansensvej 3 (kommunens boliger) i alt 16 lejemål

Lejlighedernes størrelse varierer fra 66 m2 til 87 m2. Der er elevator i ejendommen. Der er ikke fællesrum.

Dalsgårdsvej nr. 1-19 og Skovsbovej nr. 29-33 (kommunens boliger) i alt 12 lejemål

Ældreboligerne er opført som rækkehuse. Lejlighederne er på 66-67 m2 og indrettet med stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Der er ikke fællesrum.

Rørupvej 7C (1 lejemål)
Møtrikken (11 lejemål)
Birkeparken nr. 1-31 (16 lejemål)

Kommunen udlejer i alt 28 ældreboliger i Langeskov. Der er ikke fællesrum. Lejlighederne er mellem 58 m2 og 70 m2.

Boligselskabet BSB, Domea-Fyn
Lindhøjvej ulige numre nr. 9-17 samt 27 (6 lejemål)

Lejlighederne er bygget som rækkehuse med 2 værelser og lille have. Lejlighederne er ca. 60 m2.

Lindhøjvej 1, 4 og 6, bolig a-d (12 lejemål)

Lejlighederne er bygget som rækkehuse med 2 værelser og lille terrasse. Lejlighederne er ca. 67 m2.