Har du ikke mulighed for at blive boende i din egen bolig på grund af sygdom eller behov for særlig pleje, kan du søge om en række ældreboliger og plejeboliger.

Ældrebolig

En ældrebolig er en 2 værelses lejlighed på ca. 60 m² med handicapvenlig indretning. Det er selvstændige boliger, der ligger i tilknytning til et plejecenter. Hjælpen i ældreboliger ydes på samme vilkår som til andre hjemmeboende borgere i Kerteminde Kommune.

Læs mere om ældreboliger

 

Plejebolig

En plejebolig er en selvstændig bolig på et plejecenter. Der er personale døgnet rundt og direkte adgang til fællesfaciliteter. Hjælpen ydes af personale ansat på plejecenteret.

Læs mere om  plejeboliger

Lovgivning